Herberg van Licht Herberg van Licht Kuan Jin
 

Volgens oude overleveringen heeft de heilige
moeder ongeveer 4600 jaar geleden als
kluizenares geleefd op het eiland Pu To Shan
ten oosten van de Zuid Chinese Zee.
Door haar bovennatuurlijke vermogens werd
zij wijd en zijd bekend en vereerd.
Zij was een prinses van geboorte, maar wars
van alle wereldse pracht en praal verkoos ze
een ascetisch leven te leiden om in de diepe
stilte van de natuur tot zelfloutering te komen.
Zonder haar verblijfplaats te verlaten kon ze
vanuit grote afstand mensen beschermen
en bijstaan in alle noodtoestanden,
zorgen en verdriet Die macht kwam
uit haar hart, dat altijd innig begaan
.was met alle lijden van haar mede-
schepsels hier op aarde.
Ze maakte zich in alle eenvoud
dienstbaar langs de weg van liefde,
barmhartigheid en zelfverloochening.
Zo werd ze als lichtend voorbeeld
genoemd: Kwan Yin Te Tao.

(Kuan Jin die in overeenstemming heeft
geleefd met de natuur van het absoluut
pure en daardoor de eenwording heeft
volbracht met het Al-volkomene).  

Herberg van Licht Herberg van Licht